Szanowni Państwo

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw.

Nabór trwa od 9 do 22 września 2019 roku.

Kwota mikrodotacji/środków na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć wynosi maksymalnie 5000 zł i minimalnie - 1000 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.maleinicjatywy.pl

Czekamy na Państwa wnioski!

Liczba złożonych wniosków:
  • 42/70 (młode organizacje pozarządowe)
  • 70/70 (grupy nieformalne/samopomocowe)

W wyjątkowych wypadkach Ci z Państwa, którzy nie mogą złożyć wniosku w generatorze mogą przesłać/złożyć wersję papierową pobraną ze strony www.maleinicjatywy.pl na adres:

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
ul. Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław

Godziny otwarcia biura DFOP dostępne są na stronie www.maleinicjatywy.pl
W przypadku wersji papierowej liczy się data wpływu do biura - do 20 września 2019 roku do godz. 15:00.

Program jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 - Narodowy Instytut Wolności-Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego.Załóż konto

FIO_DMG_operatorzy_generator_male_inicjatywy_2019