Szanowni Państwo

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw.

Nabór trwa od 1 marca do 16 marca 2019 roku.

Maksymalna kwota mikrodotacji/środków na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć wynosi 5000 zł, kwota minimalna - 1000 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.maleinicjatywy.pl

Czekamy na Państwa wnioski!

W wyjątkowych wypadkach Ci z Państwa, którzy nie mogą złożyć wniosku w generatorze mogą przesłać/złożyć wersję papierową pobraną ze strony www.maleinicjatywy.pl na adres:

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
ul. Kołłątaja 31/1-2, 50-004 Wrocław

Godziny otwarcia biura DFOP dostępne są na stronie www.maleinicjatywy.pl
W przypadku wersji papierowej liczy się data wpływu do biura - do 15 marca 2019 roku do godz. 15:00.

Program jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018 - Narodowy Instytut Wolności-Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego.Załóż konto

FIO_DMG_operatorzy_generator_male_inicjatywy_2019